Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

Kenelle sinä voit puhua huolesi ja murheesi? Olipa kysymys sitten isommista ongelmista tai pienemmistä arjen haasteista, on ratkaisukeskeinen lyhytterapia hyvä apu.

Ratkaisukeskeisellä lyhytterapialla tarkoitetaan myönteistä ja asiakasta kunnioittavaa keskusteluapua, jossa jo muutamalla terapiatunnilla päästään toivottuun suuntaan. Terapiaa voidaan toteuttaa pidempäänkin varsinkin, jos käsiteltäviä teemoja on monia. Terapia tapahtuu aina asiakkaan ehdoilla ja voimavaroilla. Asiakas kertoo aluksi, mitä asiaa haluaa käsiteltävän ja tunti toteutetaan sen mukaisesti.
Terapiamuoto syventää itsetuntemusta, auttaa laajentamaan eri näkökulmia ja tunnistamaan tunteita. Terapia auttaa kulkemaan kohti tavoitteita, jossa jo pienetkin askeleet ovat merkityksellisiä ja johtavat seuraaviin isompiin askeleisiin. Tulokset ovat olleet hyviä.

Tämä sopii kaikenikäisille ja kaikenlaisiin ongelmiin. Vastaanottoa pitää sosiaali- ja terveydenalan ammattilainen, joka on vielä ratkaisukeskeisen lyhytterapian opiskelija lopputyötä työstäen. Terapiatuntien hinnat ovat siis hyvin pienet. Tea opiskelee Helsingin Psykoterapiainstituutissa. Terapiasta ei jää kirjauksia ja tunnit ovat täysin luottamuksellisia terapeutin ollessa ammattietiikan mukaisesti aina vaitiolovelvollinen. 

Lämpimästi tervetuloa!